GöteborgGöteborg

Nyheter från Göteborg

Annonser
Senaste Nytt
SR.se - Göteborg
[Liknande]

Flera brister inom äldreomsorgen när Arbetsmiljöverket granskar


Mer än var tionde anställd inom äldreomsorgen i Göteborg är sjukskriven. Orsaken är bland annat brister i arbetsmiljön som stress, hot och belastningsskador.
2018-01-25 04:35

Liknande Artiklar
SR.se - Göteborg
[Liknande]

Stora arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen


Mer än var tionde anställd inom äldreomsorgen i Göteborg är sjukskriven. Stress, hot, bristande rutiner och belastningsskador är några orsaker till att mer än var tionde anställd inom äldreomsorgen i Göteborg är sjukskriven.
2018-01-25 04:45

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Fler anmäler brister i bemötande


Drygt 230 fall av allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen i Västragötaland anmäldes förra året. Det som ökar är främst stölder och brister i bemötande.
2009-07-05 08:46

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Ny arbetsmodell inom äldreomsorgen


Nu ska hela äldreomsorgen i Göteborg införa ett nytt arbetssätt som syftar till att ge de äldre mer makt att själva bestämma över sin vård. 8 000 anställda inom äldrevården går nu i dagarna en utbildning för att lära sig det nya sättet att jobba.
2010-05-11 16:43

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Sex timmars arbetsdag i äldreomsorgen klubbat


De rödgröna partierna i Göteborgs kommunstyrelse klubbade idag igenom det testet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på några av enheterna inom äldreomsorgen.
2014-04-09 15:36

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Brister i rutiner hos bostadsbolag


Rutinerna och kontrollerna inom tre kommunala bostadsbolag i Framtiden-koncernen i Göteborg har stora brister. Det visar en granskningsrapport idag.
2010-11-15 14:40

svt.se - Västnytt
[Liknande]

Äldre tvingas flytta


För att få ihop den ansträngda ekonomin inom äldreomsorgen i Göteborg måste flera äldreboendeplatser läggas ned.
2013-02-27 06:36

SR.se - Värmland
[Liknande]

Explosionsrisk anmäls till åklagare


Ansvariga på ett företag inom träbranschen i Säffle kommun riskerar åtal för arbetsmiljöbrott. Enligt anmälan finns det sådana brister i arbetsmiljön att det finns risker för explosioner och att anställda kan drabbas av olycksfall.
2009-11-19 11:53

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Församling hotas av vite


Det finns brister i arbetsmiljön på Råda församling i Härryda. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter en utredning. Nu kräver verket att man tar kritiken på allvar och åtgärdar bristerna. Om inte, hotar ett vite på 50.000 kronor.
2010-03-18 13:00

SR.se - Ekot
[Liknande]

Kommuner brister i sophanteringstillsyn


Många svenska bensinstationer slarvar med att ta hand om farligt avfall bland sina sopor. Det är miljöförvaltningarna i kommunerna som är ansvariga att kontrollera att bensinstationerna följer lagar och regler men Ekots granskning visar att flera av dem brister i tillsynen av sophanteringen.
2010-04-29 05:12

SR.se - Sjuhärad
[Liknande]

Fristad Tak riskerar åtal


Ansvariga på Fristad Tak i Borås riskerar åtal för brott mot arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket har gjort en anmälan till åklagare sedan verkets granskning avslöjat brister i arbetsmiljön i samband med arbeten som Fristad Tak utfört i Göteborg.
2010-09-07 11:48

SR.se - Sjuhärad
[Liknande]

Läcker bokbuss läcker


Marks kommun kräver skadestånd för alla de brister som Marks nya bokbuss drabbats av. Hela 18 brister har man räknat till på, den ännu inte ett år gamla, bussen. Bland annat har det regnat in.
2009-08-29 10:16

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Äldrevårdsprojekt avslutat


Projektet Blommande ålderdom har nu avslutats. Ett projekt som gick ut på att lära personal inom äldreomsorgen mer om hur de kan arbeta med kultur tillsammans med de äldre.
2010-02-11 06:43

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Nya vårdcentraler har brister


Flera av Göteborgs 37 nyöppnade vårdcentraler som slår upp portarna idag har brister i tillgängligheten för handikappade.
2009-10-01 07:05

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Medicincentrum har flera brister


Försvarsmaktens medicincentrum, med säte i Göteborg, saknar tydliga uppgifter och har brister i styrningen, och får hård kritik av försvarets internrevision efter en granskning i våras.
2009-11-24 15:14

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Göteborgs stad slipper miljonvite för Sjumilaskolan


Skolinspektionen hotade med vite på runt 2 miljoner kronor. Det på grund av brister som funnits på Sjumilaskolan. Flera brister har avhjälpts, men problem med tryggheten kvarstår.
2017-06-07 14:15

SR.se - Väst
[Liknande]

Färre anmälningar inom äldrevården


Antalet anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen sjönk drastiskt i Uddevalla kommun förra året.- Vi har varit övernitiska, förklarar socialchefen Bo Lundgren.
2009-07-08 06:37

nyhetskanalen.se
[Liknande]

Omsorgspersonal misstänks ha mutats


Två kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen i Göteborg misstänks ha tagit emot mutor av en nu avliden vårdtagare. Kvinnorna har stängts av från sitt jobb.
2009-12-11 01:43

NT.se - Senaste nytt
[Liknande]

Omsorgspersonal misstänks ha mutats


Två kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen i Göteborg misstänks ha tagit emot mutor av en nu avliden vårdtagare. Kvinnorna har stängts av från sitt jobb.
2009-12-11 14:04

DN.se
[Liknande]

Omsorgspersonal misstänks ha mutats


Två kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen i Göteborg misstänks ha tagit emot mutor av en nu avliden vårdtagare. Kvinnorna har stängts av från sitt jobb.
2009-12-11 05:54

Smålandsposten
[Liknande]

Omsorgspersonal misstänks ha mutats


Två kvinnor som arbetar inom äldreomsorgen i Göteborg misstänks ha tagit emot mutor av en nu avliden vårdtagare. Kvinnorna har stängts av från sitt jobb.<
2009-12-11 07:16

DalaNyheter.se
[Liknande]

Snabbt växande tjänstesektor i fokus för inspektion


Tjänstesektorn i Sverige växer. Därmed ökar också branschens arbetsmiljörisker som stress och långa arbetstider. Arbetsmiljöverket satsar nu på att inspektera ett stort antal expansiva tjänsteföretag i södra Sverige för att förbättra arbetsmiljön för de anställda.Åren 2007-2012 anmäldes cirka 1 500 arbetsolyckor och 400 arbetssjukdomar i...
2013-03-20 19:55

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Bättre vård när personalen får större inflytande


Om de som arbetar inom äldreomsorgen får mer att säga till om kan de höja kvaliteten i vården. Göteborgs kommunledning överväger nu att testa ökat personalinflytande i så kallade intraprenader efter positiva erfarenheter från Tjörn.
2013-09-02 06:03

Dalarnas Tidningar - Leksand
[Liknande]

Påpekade brister tillrättade


Efter att ha blivit anmäld av en missnöjd anhörig, har socialtjänsten i Leksand rättat till en rad brister.
2013-09-17 09:09

Nyheter24.se
[Liknande]

Ett av fem barn stressade


Avsaknaden av vuxna den främsta orsaken. GÖTEBORG. Svenska barn är bland de friskaste i hela världen - men bara fysiskt. Vart femte högstadiebarn i Göteborg lider av stress och Peter Währborg, läkare och stressforskare, menar att den största enskilda orsaken till stress är avsaknaden av...
2009-10-05 14:01

GP - Göteborg
[Liknande]

Regler med stora brister


Handel med anställningserbjudanden, slavliknande arbetsförhållanden och straffrihet för de skyldiga. Den svenska arbetskraftinvandringspolitiken tycks ha fler brister än förtjänster.
2013-07-25 20:12

SR.se - Östergötland
[Liknande]

Brister i sjöfartsskyddet


Myndigheternas samarbete kring sjöfarten i Östersjön brister. Det framkom nyligen när experter samlades för att diskutera sjöfartsskydd och sårbarhet.
2009-12-08 09:36

SvD.se
[Liknande]

Många brister på HVB-hem


Göteborgs kommunala HVB-hem för ensamkommande håller inte måttet, skriver Göteborgsposten. Av 14 undersökta boenden har alla utom två brister.
2017-02-27 05:15

SR.se - Väst
[Liknande]

Lex Sarah-anmälningar minskar men inte i Lysekil


Antalet anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen har slutat att öka -utom i Lysekil. Var tionde anmälan i hela Västra Götalands län gäller Lysekil.
2009-07-05 09:43

Lidköpingsnytt.nu - Skaraborg
[Liknande]

Vänsterparti-budget skulle ge Lidköping 30 nya jobb


I dag möts vänsterpartister i lokalen i Lidköping för att med Eva Olofsson diskutera den vårbudget partiet föreslår. Och Eva Olofsson är särskilt insatt i förslagen som gäller äldreomsorgen. - Vår budget skulle innebära cirka 30 nya jobb i äldreomsorgen i Lidköping, säger Eva Olofsson,...
2012-05-07 17:16

svt.se - Västnytt
[Liknande]

Fortsatta brister på skola


Karljohansskolan i Göteborg har fortfarande brister som inte åtgärdats, trots att det gått två år sedan problemen uppdagades. Så därför är skolinspektionen kritisk till kommunens agerande.
2014-01-06 19:18

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Brister i brandskyddet


Arbetet med brandskyddet kring Göteborgs Stads grundskolor och förskolor har stora brister. Det framgår av en färsk rapport från Stadsrevisionen som granskat hur brandskyddsarbetet är organiserat.
2010-04-25 10:46

Dala-Demokraten.se
[Liknande]

Pastorat fick besök av Arbetsmiljöverket – brister i kisthanteringen


Det från Transport fristående Hamnarbetarförbundet driver sedan mer än ett år kamp för att få teckna kollektivavtal med arbetsköparen APM Terminal i Göteborgs hamn.
2017-07-12 17:00

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Arbetsplatsbesöken minskar i Göteborg


Arbetsmiljön i Göteborg riskerar att försämras. Det efter att Arbetsmiljöverket under de senaste åren tvingats minskat antalet arbetsplatsbesök i Göteborg med cirka 25 procent. Orsaken är nedskärningar i budget.
2010-09-28 07:12

SR.se - Göteborg
[Liknande]

Brister i arbetsmiljön på Universeum


Inte nog med att Vetenskapscentrumet Universeum i Göteborg står inför personalneddragningar nu visar det sig också att chefer på Universeum i blivit avlyssnade och bandade.
2013-09-26 17:09

Dala-Demokraten.se
[Liknande]

"Importen Andy" – flög 23 timmar för att spela baseball i Leksand Lumberjacks


Inte förrän 2020 börjar majoriteten närma sig en acceptabel investeringsnivå. Det säger Maria Gehlin (FAP) inflr torsdagens kommunmäktige när budgeten för 2018 ska antas. "Man döljer dessutom 178 miljoner kronor för ökade volymer inom äldreomsorgen, och det är oacceptabelt", säger Gehlin.
2017-06-15 14:05

nyhetskanalen.se
[Liknande]

Förskollärare slog liten flicka


Arbetsplatsolyckorna och tillbuden på statliga företaget Samhall har ökat med över 30 procent på tre år - det visar siffror som TV4Nyheterna tagit del av.Nu får Samhall kritik för stora brister vad gäller arbetsmiljön.
2009-12-01 21:16

SR.se - Göteborg
[Liknande]

JO granskar Kålleredsförvar


Justitieombudsmannen, JO, granskar nu hur utlänningslagen tillämpas på Migrationsverkets förvar i bland annat Kållered.
2010-01-07 16:03

svt.se - Västnytt
[Liknande]

"Inga brister i rutinerna"


En skötare överfölls på onsdagen i rättspsyks lokaler i Backa i Göteborg. Det här är andra gången i år som personal drabbats av kraftigt våld i byggnaden. Men från ledningens sida ser man i dag inga brister i rutinerna.
2012-09-14 06:57

SvD.se
[Liknande]

Hotell i Göteborg fick evakueras efter brand


God morgon! I en vecka har detta brev med lokala nyheter från Västsverige och de största händelserna från riket och världen skickats ut. Fyll gärna i vad du tycker, länken hittar du här i brevet! Dagens nyheter: Ett hotell i Göteborg fick evakueras i natt på...
2017-02-09 06:05

.